поддръжкаТехническа компютърна поддръжка,support, helpdesk

[ Защо ни е нужна компютърна поддръжка ? ]


За изминалите три години се наблюдава значителен прираст в увеличаването на компютрите в българските предприятия. Навлизането на компютрите в българският бизнес довежда до увеличаване на броя на заетите в предприятията, които използват компютри. С все по-бързото навлизане на информационно - комуникационните технологии в бизнес предприятията в България се наблюдава и нарастване на търсенето на квалифициран персонал, който да притежава професионални умения и да осигурява качествена комютърна поддръжка на системите във Вашите фирми, което от своя страна води до въпроса: "Къде да намерим качествена, бърза и високо квалифицирана компютърна поддръжка?".

Ние ще ви отговорим: КОМП-БГ е специализирана в компютърна поддръжка на малки и средни фирми. Предлагаме ви високо квалифицирана компютърна поддръжка 24 часа на ден, 7 дни в седмицата! Към нас можете да се обърнете за решаване на проблеми свързани с хардуер или софтуер, помощ при работата с Вашия компютър, инсталиране и настройване на различни софтуерни продукти. Архивиране и запазване на Вашите документи и програмни продукти, изобщо за всичко свързано със поддръжка на компютри, мрежови и периферни устройства.


Малко повече за нашите услуги

Като водеща компания, предоставяща техническа поддръжка и бързо реагиране, КОМП-БГ има за цел да комбинира три компонента от критично естество: професионализъм, надеждност и бързина.

Нашите услуги не се ограничават единствено до предоставянето на висококачествена и надеждна техническа поддръжка на място, а до предоставянето на гарантирана помощ и професионална реакция в минимални срокове.

Техническата поддръжка която предлагаме така ще оптимизира Вашия компютър, че ще бъде истинско удоволствие да работите на него.

Ако смятате, че се нуждаете от компютърна поддръжка и бързо реагиране от най-високо качество, свържете се с нас, за да дискутираме от какво се нуждаете. Ако имате въпроси или желаете да получите повече информация за тази услуга, моля свържете се с нас и изберете някои от нашите абонаментни планове.